Digitale løsninger skaper muligheter, bidrar til mer effektivt arbeid og bedre resultater. Vi tilbyr en rekke digitale tjenester.

eTinglysning

Birk kan tilby elektronisk tinglysning.

Gjennom tjenesten eTinglysning fra Ambita gjennomføres prosessen for å tinglyse dokumenter raskere og mer effektivt ved at hele prosessen er digitalisert og automatisert. Alle dokumenter signeres med BankID, og skjøter eller pantedokumenter blir umiddelbart registrert i grunnboken.

Birk Advokater tilbyr elektronisk tinglysning
Vi benytter elektronisk signering i det daglige arbeidet.

eSignering

Vi benytter elektronisk signering i det daglige arbeidet.

Gjennom tjenestene til Signant signeres alle dokumenter elektronisk, og ved bruk av BankID. Bruk av BankID ivaretar sikker validering av identiteten på alle som underskriver dokumentet. Brukerne kan underskrive flere dokumenter i samme forsendelse, og tjenesten sikrer at innholdet i dokumenter er låst, og ikke kan endres etter utsendelse.     

eSikkerhet

Firmaet er opptatt av sikker kommunikasjon, og trygg dataoppbevaring.

Gjennom Smart Solution er klienter sikret at all elektronisk kommunikasjon og oppbevaring, samt drift av IT-systemer skjer på en sikker måte, og i tråd med gjeldene personvernlovgivning. Birk er til enhver tid oppdatert på de siste sikkerhetsløsningene, og alle opplysninger lagres og driftes i Norge.

eMappe

Ved overføring av større data­mengder brukes elektroniske servermapper.

Microsoft Office sin tjeneste Teams tillater deling og opplasting av dokumenter. Dette sikrer enkel overføring av større datamengder, og at alle parter til enhver tid har tilgang til de samme dokumentene. Ta kontakt med Birk for opprettelse av egen klientmappe hvor du kan laste opp dine data.

eMøter

Videokonferanser er praktisk og tidsbesparende.

Microsoft Office sin tjeneste Teams tillater deling og opplasting av dokumenter. Dette sikrer enkel overføring av større datamengder, og at alle parter til enhver tid har tilgang til de samme dokumentene. Ta kontakt med Birk for opprettelse av egen klientmappe hvor du kan laste opp dine data.

Spørsmål?

Kontakt oss i dag, og send oss en uforpliktende forespørsel