Andreas Å. Skylstad

Advokatfullmektig MNA
+47 93 26 20 75
as@birkadvokatfirma.no

Andreas arbeider hovedsakelig med eiendomsrelaterte problemstillinger, tvisteløsning og prosedyre. Han har også lang erfaring i rollen som ansvarlig søker i forbindelse med byggesaksprosesser.

Spesialområder
Andreas har inngående kunnskap om plan- og bygningsloven og har lang erfaring med plan- og byggesaker, fradeling, seksjonering, planarbeid, klagesaker og andre søknadsprosesser.
Arbeidserfaring
Har tidligere arbeidet ved Plan- og byggesak i Austevoll kommune og Tippetue Arkitekter. Fra 2017 til 2021 har han vært daglig leder og partner i Blich & Skylstad Arkitektur AS, herunder opptrådt som autorisert rettshjelper.
Utdanning
Master i Rettsvitenskap, UIO 2014